Wheels India Limited heeft de winstresultaten bekendgemaakt voor het eerste kwartaal dat eindigde op 30 juni 2021. Voor het eerste kwartaal kondigde de onderneming aan dat de totale inkomsten INR 7.340,6 miljoen bedroegen, tegenover INR 2.177,7 miljoen een jaar geleden. De netto-inkomsten bedroegen INR 97,7 miljoen, tegen een nettoverlies van INR 437,1 miljoen een jaar geleden. De gewone winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg INR 4,06, tegen een verlies per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten van INR 18,16 een jaar geleden.