Wheels India Limited maakte bekend dat de onderneming tijdens de bestuursvergadering van 31 januari 2023 een interim-dividend van INR 3/- (30%) per aandeel van INR 10/- elk heeft vastgesteld voor het boekjaar dat eindigt op 31 maart 2023. Voorts zal dit interim-dividend worden uitgekeerd aan de aandeelhouders die op 14 februari 2023, de daartoe vastgestelde registratiedatum, in het ledenregister zijn ingeschreven. Het dividend zal op of vóór 02 maart 2023 worden betaald.