Wheels India Limited heeft tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders op 4 augustus 2021 ingestemd met de vaststelling van een dividend van INR 1,00 per aandeel (10%) op het gestorte aandelenkapitaal voor het jaar dat eindigde op 31 maart 2021.