Wheels India Limited hebben de aandeelhouders tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders een dividend van INR 8,30 per aandeel (83%) over het volgestorte aandelenkapitaal voor het op 31 maart 2022 afgesloten jaar goedgekeurd.