WestRock Company meldt dat haar raad van bestuur een kwartaaldividend van $0,3025 per aandeel op haar gewone aandelen heeft vastgesteld. Het kwartaaldividend van $0,3025 per aandeel wordt uitgekeerd aan aandeelhouders die op 9 februari 2024 aan het einde van de handelsdag als zodanig staan geregistreerd, en wordt betaald op 21 februari 2024.