West Fraser Timber Co. Ltd. heeft een driemaandelijks dividend vastgesteld van USD 0,32 per aandeel op de Gewone aandelen en Gewone Klasse B aandelen in het kapitaal van het Bedrijf, betaalbaar op 12 juli 2024 aan aandeelhouders die op 26 juni 2024 in het aandelenregister zijn ingeschreven. Het kwartaaldividend is verhoogd van de eerdere USD 0,30 per aandeel in het licht van de vermindering van het aantal aandelen als gevolg van de uitvoering van recente normal course issuer bids.