Welife Technology Limited is verplicht om de tussentijdse resultaten van de Groep voor de zes maanden eindigend op 30 september 2023 (de "2023 Tussentijdse
Resultaten") op een datum niet later dan twee maanden na het einde van die periode van zes maanden, d.w.z. niet later dan 30 november 2023. De Vennootschap wenst haar aandeelhouders te informeren dat zij door een tekort aan personeel bij de voorbereiding van de 2023 Tussentijdse Resultaten niet in staat is om de 2023 Tussentijdse Resultaten op of voor 30 november 2023 te publiceren. Bovendien heeft de Vennootschap, zoals bekendgemaakt in de aankondiging van de Vennootschap van 25 oktober 2023, geen onafhankelijke niet-uitvoerende bestuurder en zijn de voorzitter en leden van de auditcommissie van de Vennootschap (de "Auditcommissie") op de datum van deze aankondiging nog steeds vacant. Als zodanig zullen de Tussentijdse Resultaten van 2023 niet worden beoordeeld door het Auditcomité, zelfs niet als deze gereed zijn.