In 1998 zette Webjet zijn bescheiden eerste stappen als start-up, vastbesloten om een plek te veroveren in de felbevochten online reisbranche. In iets meer dan een decennium groeide het uit tot het grootste reisbureau op de Australische en Nieuw-Zeelandse markt. Het biedt de mogelijkheid om een reis te plannen, zowel voor werk als vrije tijd, in Australië/Nieuw-Zeeland of in het buitenland. Webjet won in 2022 de "Oscar" voor het beste online reisbureau ter wereld bij de World Travel Awards, een titel die Booking in het verleden ook al heeft gewonnen. Na een moeilijke periode door de pandemie - de marktkapitalisatie daalde met 40 % tot 1,8 miljard Amerikaanse dollar sinds maart 2020 - herstelt het bedrijf zich. Webjet hoopt zijn prestaties van 2019 te overtreffen en in 2023 terug te keren naar zijn marges van voor de pandemie.

Covid als rem op de groei van Webjet

De wereldwijde online reisindustrie zou moeten groeien tussen 2022 en 2023. Schattingen geven aan dat de totale waarde vorig jaar ongeveer 475 miljard Amerikaanse dollar bedroeg. Dit cijfer zou in 2023 moeten stijgen tot meer dan 521 miljard en tegen 2030 zelfs meer dan een biljoen dollar bereiken.

Webjet versus Booking - David versus Goliath

Laten we direct de klassieke presentatie van de activiteiten van Webjet onder de loep nemen. In 2023 splitst het bedrijf zich op in twee duidelijk gescheiden divisies: B2B en B2C. Alle B2B-inkomsten worden gegenereerd door WebBeds.

WebBeds fungeert als tussenpersoon tussen hotels die hun kamers willen slijten en 44.000 partners uit de reisindustrie (waaronder reisagentschappen, zakelijke reisagenten, groothandelsbedrijven, touroperators, luchtvaartmaatschappijen en online reisbureaus). Het biedt toegang tot meer dan 430.000 hotels en 20.000 diensten op meer dan 16.000 bestemmingen verspreid over 139 markten.

De B2B-markt is erg gefragmenteerd, met een handvol wereldwijde spelers. Hoewel WebBeds wereldwijd op de tweede plaats staat, heeft het bedrijf een marktaandeel van minder dan 4 %. De meeste B2B-spelers zijn lokaal, met een beperkt marktaandeel.

Hier komt het tweede segment, B2C, in beeld. Webjet biedt zijn eigen diensten als reisbureau en verhuurder van campers en auto’s aan via Gosee (overgenomen in 2016 voor 50 miljoen Amerikaanse dollar).

Net als veel bestaande sites moet het bedrijf concurreren met giganten zoals Booking, Trip.com, Expedia, Flight Centre Travel, Make my trip en Tripadvisor. De concurrentie is hevig en voorlopig richt Webjet zich voornamelijk op de regio Oceanië. Webjet biedt echter wereldwijd autoverhuur, vakantiepakketten, hotels en accommodatie aan, inclusief campers, reisverzekeringen en nog veel meer.

De omzet bedraagt 238 miljoen Amerikaanse dollar (of 364 miljoen Australische dollar). In 2022 was 62 % daarvan afkomstig uit B2B, terwijl B2C goed was voor 38 %. Meer bepaald: WebBeds neemt 65 % voor zijn rekening, Webjet 29,6 % en GoSee 5,4 %.

Inkomsten per segment (bron: jaarverslag Webjet)

Net als andere spelers in de sector genereert Webjet zijn B2B- of B2C-inkomsten uit commissies van hotels, luchtvaartmaatschappijen, reisbureaus, enz.

86 % van de totale inkomsten komt uit commissievergoedingen

De vooruitzichten voor 2023 zijn veelbelovend, met een terugkeer naar marges boven 23,6 %. Deze marges behoren tot de hoogste in de sector, naast die van Booking, en overtreffen ruimschoots die van Expedia, Trivago, Trip.com, TripAdvisor, Flight Centre Travel en vele anderen.

Webjet genereert evenveel marge als de marktleider

Een aspect dat mijn aandacht trok in MarketScreener-data is de toename van het aantal uitgegeven aandelen door Webjet in 2021. Wij namen de financiële gegevens daarom onder de loep.

Het blijkt dat Webjet, geconfronteerd met financiële problemen veroorzaakt door de corona, voor 250 miljoen Australische dollar aan ongedekte converteerbare obligaties heeft uitgegeven tegen een rentevoet van 0,75 % per jaar, halfjaarlijks betaalbaar. Deze obligaties vervallen op 12 april 2026. Beleggers die deze obligaties bezitten, hebben de mogelijkheid om ze in april 2024 tegen een initiële prijs van 6,35 dollar per aandeel aan het bedrijf te verkopen.

Maar wat betekent dit precies? Het gaat om een lening die kan worden omgezet in aandelen van het bedrijf. In tegenstelling tot een gewoon aandeel is een obligatie niet verwaterend, althans zolang er geen conversie plaatsvindt. Voor beleggers bieden converteerbare obligaties het vooruitzicht op een meerwaarde als de aandelenkoers boven de drempel uitkomt die bij de uitgifte is vastgesteld. Als dit niet het geval is, krijgt de belegger zijn initiële investering terug via de rente die door de converteerbare obligatie wordt betaald. Het enige echte risico ligt in het faillissement van de emittent.

Van de opgehaalde fondsen heeft het bedrijf 43,3 miljoen Australische dollars gebruikt om een schuld af te lossen die het bij een bank had opgebouwd. De resterende fondsen zouden moeten worden toegewezen aan mogelijke overnames en de algemene behoeften van het bedrijf. Hierdoor kan het bedrijf deze investeringen doen dankzij een van zijn sterke punten: een solide cashflow met een vrije kasstroommarge die naar verwachting meer dan 30 % zal bedragen. Eind maart 2022 had Webjet een kaspositie van 433,7 miljoen dollar.

Webjet had dit principe al in 2020 toegepast. Het bedrijf had converteerbare obligaties ter waarde van 100 miljoen euro uitgegeven tegen een rente van 2,50 % met een looptijd tot 2027 en de mogelijkheid om ze om te zetten in aandelen van het bedrijf.

Met de komst van deze nieuwe obligatie-uitgifte bood het bedrijf de houders de mogelijkheid om hun obligaties om te zetten in aandelen van het bedrijf en met een premie als stimulans (20.624 euro per 100.000 euro aan geconverteerde obligaties). Deze transactie zorgde voor de aflossing van de bestaande obligatieschuld, maar met een toename van het aantal uitstaande aandelen.

Dit verklaart dus de toename van het aantal uitstaande aandelen in 2021. Het is echter belangrijk op te merken dat de aandelen die voortvloeien uit deze 250 miljoen Australische dollar aan obligaties nog niet in omloop zijn.

Het risico van verwatering blijft bestaan, omdat de schuldeisers zich niet hebben verbonden aan een rendement van slechts 0,75 % per jaar. Als de aandelenkoers in 2024 aanzienlijk stijgt of als Australische staatsobligaties aantrekkelijkere voordelen bieden (3,5 % per jaar op 26 mei 2022), zouden beleggers in de verleiding kunnen komen om hun obligaties te verkopen. Om dit tegen te gaan, is het zeer waarschijnlijk dat Webjet zijn schuldeisers zal voorstellen om hun obligaties om te zetten in nieuwe, aantrekkelijkere obligaties. Dit zou het bedrijf in staat stellen zijn schuld te herfinancieren en daardoor een aanzienlijke verwatering van het aantal uitgegeven aandelen en een daling van de aandelenkoers te voorkomen.

Tabel "Leningen en financiële lasten" (bron: jaarverslag Webjet)

Concluderend levert Webjet een gemengd beeld op. Het risico van verwatering voor beleggers als gevolg van converteerbare obligaties moet in gedachten worden gehouden. Aan de andere kant is het bemoedigend om te zien dat het bedrijf terugkeert naar groei en dat het nettomarges laat optekenen die vergelijkbaar zijn met die van Booking, de marktleider in de sector.