Het fiscale jaar 2024 markeert, niet verrassend, een sterke trendbreuk. Vergeleken met het fiscale jaar 2023 stagneert de omzet — de verkopen stijgen met 6 % in de Verenigde Staten maar dalen met 5 % in Europa — en de operationele winst daalt met een derde.

Dit staat in schril contrast met de uitzonderlijke decenniumcyclus 2014-2023, waarin Watches of Switzerland zijn omzet verviervoudigde en zijn operationele winst vertienvoudigde. De kasstroomgeneratie was uitzonderlijk, en aan het einde van de cyclus evolueerde de rendabiliteit van het eigen vermogen gemiddeld rond de 25 %, zonder gebruik van hefboomwerking.

Maar aan alle goede dingen komt een einde, en twee ontwikkelingen hebben het plaatje snel vertroebeld: eerst de bubbel op de prijzen van luxehorloges die barstte na uit de hand gelopen speculatie; vervolgens de beslissing van Rolex om Bucherer, de Zwitserse concurrent van Watches of Switzerland, over te nemen.

Deze nieuwigheid veroorzaakte begrijpelijkerwijs veel onrust, en terecht: Rolex vertegenwoordigt meer dan de helft van de verkopen van Watches of Switzerland. Als de fabrikant, die zijn productie strikt controleert, ook zijn distributie strikt zou gaan controleren, zouden de zaken van de Britse keten ernstig kunnen lijden.

In dit kader, zelfs als het met zoveel woorden nog niet gezegd is, zal het allicht moeilijk zijn om het doel te halen om de omzet tegen 2028 te verdubbelen. De markt gelooft er ook niet meer in, zoals blijkt uit de recente neerwaartse bijstelling van de waardering.

Tegen de huidige koers wordt Watches of Switzerland verhandeld tussen zeven en negen keer zijn vrije kasstroom vóór groei-investeringen. Luxe- en horlogeliefhebbers zullen allicht van mening zijn dat een dergelijk waarderingsniveau bijzondere aandacht verdient.