Grafiek Waste Connections, Inc.

Het bedrijf, opgericht in 1997, is de derde grootste speler van Noord-Amerika op het gebied van vaste afvalstoffen. Het levert diensten voor het inzamelen, overbrengen, recyclen en verwijderen van afval. Het bedrijf biedt ook diensten voor de verwerking van olieafval (terugwinning en verwijdering) en intermodale diensten voor het vervoer van goederen en vast afval per spoor. Het bedient 43 deelstaten in de VS en 6 provincies in Canada.

Bron: Waste Connections

Waste Connections, niet te verwarren met concurrent en marktleider Waste Management, is waarschijnlijk een van de kwalitatief meest hoogstaande bedrijven onder de leiders. Het heeft zowel een hoogwaardige activabasis, een hoge rendabiliteit van geïnvesteerd kapitaal en een managementteam dat vasthoudt aan zijn koers. Het bedrijf bezit zijn eigen stortplaatsen en beheert de gehele afvalstroom (inzameling, verwerking en recycling). Het bezit van stortplaatsen is een strategisch voordeel bij inzamelingsoperaties vanwege concurrentie- en regelgevingsfactoren. Het bedrijf richt zich ook op de levering van geïntegreerde diensten, van het inzamelen tot het verwijderen van vast afval op hun eigen stortplaatsen. Dankzij het bezit van zijn stortplaatsen heeft het de hoogste prijsmacht in de sector, wat resulteert in een hogere groei dan zijn concurrenten en enige voorspelbaarheid in zijn resultaten. Regelmatige en briljante, succesvolle overnames hebben het bedrijf bovendien in staat gesteld om zijn positie op landelijke en secundaire markten te consolideren, waar we later in het artikel op terugkomen.

De groei sinds de oprichting in 1997 is ronduit indrukwekkend. De omzet, het aantal stortplaatsen en het aantal werknemers zijn geëxplodeerd. In 2022 vierde Waste Connections zijn 25-jarig bestaan na een jaar van sterke groei. Ondanks de moeilijkheden van de geopolitieke en inflatoire context, heeft het bedrijf opnieuw de kracht van zijn bedrijfsmodel aangetoond. Het Amerikaanse bedrijf heeft nu meer dan 22.000 werknemers in dienst op 793 locaties in de Verenigde Staten en Canada en genereert meer dan 7 miljard dollar aan omzet. Wat betreft het totale rendement voor aandeelhouders (stijging van de aandelenkoers + uitgekeerde dividenden), is dit in 25 jaar tijd met +5.846 % gestegen.

Bron: Waste Connections

In 2022 behaalde het bedrijf goede resultaten dankzij organische groei en strategische overnames: de omzet steeg met 17,2 % ten opzichte van het voorgaande jaar en de vrije kasstroom steeg met 15,4 %.

Dit is de sleutel tot het succes van Waste Connections in een markt met een lage groei:

  • de overname van kleine bedrijven op oligopolische/monopolistische nichemarkten (vooral minder concurrentiële secundaire en landelijke markten);
  • kostenoptimalisatie, synergieën, uitbreiding naar meer winstgevende segmenten en prijsverhogingen.

De prijsversnelling gedurende 2022 en de overnames die in dat jaar zijn gedaan, geven een sterke impuls voor 2023. Waste Connections heeft zijn investeringsuitgaven met 23 % verhoogd en heeft in 2022 24 overnames gedaan, en dit alles terwijl het zijn vrije kasstroom verhoogde. Deze investeringen, voor een totaal van 3,25 miljard dollar, zullen de groei in 2023 stimuleren. In totaal is er in 2022 668 miljoen dollar uitgekeerd aan aandeelhouders, zowel in de vorm van cashdividenden (243 miljoen dollar) als aandeleninkoop (425 miljoen dollar). Waste Connections keert sinds 2010 een dividend uit dat met ongeveer 15 % per jaar groeit (+14,7 % in 2022).

De marges zijn zeer interessant en onthullen het concurrentievoordeel (in ieder geval de toetredingsbarrières tot de sector) van het bedrijf met een brutomarge van 40 %, een operationele marge van 17,5 % en een nettomarge van 11,5 %. De boekhoudkundige winst is overigens perfect te verzoenen met de kaswinst, aangezien de marge van de vrije kasstroom dicht bij 12 % ligt. De rendabiliteit van het eigen vermogen (ROE rond 12 % de afgelopen twee jaar en naar verwachting 14,5 % dit jaar) en de netto-activa (ROA rond 5,7 % de afgelopen twee jaar en naar verwachting 6 % dit jaar) zijn redelijk, maar ver onder wat Waste Management presteert.

Het managementteam is ervaren, met dezelfde directeur aan het roer sinds de oprichting. Ondanks zijn recente benoeming tot CEO van het bedrijf in 2023 was Ronald J. Mittelstaedt van 1997 tot 2019 algemeen directeur en van 2019 tot 2023 uitvoerend voorzitter. Mittelstaedt heeft meer dan 30 jaar ervaring in de vaste afvalindustrie. Hij bezit overigens voor 30 miljoen dollar aan aandelen in het bedrijf, wat zorgt voor een zekere afstemming met de aandeelhouders.

Het bedrijf haalt een klein deel van zijn omzet uit afvalrecycling. Waste Connections kan op lange termijn zijn marges in recycling blijven verbeteren dankzij geautomatiseerde sorteersystemen en afvalterugwinning is nog maar net begonnen. Waste heeft ook projecten voor het nuttig hergebruik van stortgas via zijn netwerk van stortplaatsen. Het gewonnen methaan kan worden gebruikt voor de productie van schone energie. Hoewel dit minder dan 5 % van de omzet vertegenwoordigt, wordt verwacht dat deze segmenten de komende tien jaar sterk zullen groeien.

De waardering is echter niet goedkoop. Dat is meestal de prijs die je betaalt voor dit soort kwaliteitsbedrijven met toetredingsbarrières en een goede zichtbaarheid en terugkerende resultaten. Wat betreft waarderingsratio's, zitten we momenteel op 36 keer de verwachte nettowinst voor 2023 (maar toch 25 % onder het historische gemiddelde), 16,6 keer de ondernemingswaarde ten opzichte van de ebitda (historisch gemiddelde) en 34 keer de vrije kasstroom, wat neerkomt op een cash yield van 2,9 %. Dat is acceptabel als je een lange beleggingshorizon hebt.

In het afgelopen decennium is de aandelenkoers twee keer zo snel gestegen als die van de S&P 500, wat wijst op een groei die hoger is dan het bbp en een uitstekende implementatie door het management. Als je de regelmatige organische groei en de fantastische historiek van externe groei toevoegt, hebben we hier een bedrijf dat alle troeven in handen heeft om zijn aandeelhouders te blijven belonen.

Bron: Waste Connections