WBA is echter in omvang verdubbeld tussen de grote financiële crisis en nu, vooral na de overname van het Britse Boots eind 2014. De groep heeft echter te lijden gehad onder een voortdurende erosie van haar marges; hetzelfde geldt voor de winstgevendheid, ondanks een vijfvoudige toename van de financiële hefboom in die periode.

Achter deze ramp vinden we de gebruikelijke verdachten: slecht geïntegreerde overnames; massale maar ondoordachte aandeleninkopen, d.w.z. gedaan tegen te hoge waarderingen, waar het beter was om de schulden af te bouwen; en op het terrein felle concurrentie van CVS, Amazon en e-commerce in het algemeen.

Er verschijnt misschien een eerste licht aan het einde van de tunnel, want Boots is er net in geslaagd om de 4,8 miljard pond aan financiële verplichtingen die verband houden met haar pensioenplannen over te dragen aan verzekeraar Legal & General. Deze schuld vormde een substantieel obstakel voor de verkoop van het Britse bedrijf, dat sinds 2021 te koop staat.

Niet alleen is het obstakel weg maar Boots lijkt ook op weg naar herstel na een moeilijke periode en een reeks winkelsluitingen. De verkopen trekken aan, de marges ook. Een verkoop tegen tien tot twaalf keer de operationele winst zou ongeveer 5 miljard dollar opleveren voor WBA.

Dit zou de solvabiliteit aanzienlijk verbeteren. Vorig jaar leunde de groep nog meer op haar al gespannen financiële structuur om VillageMD te kopen en nieuwe groeimotoren te zoeken in medische diensten.

De sterren zouden dus kunnen uitlijnen, hoewel WBA nog niet uit de problemen is. Haar CEO, twee jaar geleden weggekaapt bij Starbucks om het winkelnetwerk te revitaliseren, is namelijk ontslagen na het falen van haar strategie.