Het boekhoudkundig verlies bedraagt 5,6 miljard USD over de eerste negen maanden van het jaar, tegen 2,9 miljard USD in dezelfde periode vorig jaar. Dit keer is het een afschrijving van 5,8 miljard USD op VillageMD — nochtans recent verworven — die de resultaten in het rood duwt.

Ook op het vlak van kasstromen is de situatie weinig rooskleurig, hoewel activa-afstotingen en sale-and-leaseback-transacties deze in evenwicht houden. Het bekende verhaal van de noodlijdende retailer die zijn meubelen verbrandt om zich warm te houden — voor zover van die meubelen nog iets overschiet — eindigt nooit goed.

Aan deze rampzalige situatie voegt zich de aankondiging van de sluiting van een kwart van de winkels en, nog ernstiger, de annulering van de verkoop van de Britse apotheker Boots. Deze laatste leek nochtans absoluut noodzakelijk om de solvabiliteit van de groep te herstellen, zoals we schreven in ons vorige resultatencommentaar.

Is de situatie van de Noord-Amerikaanse operaties — waar verzekeraars de marges van apothekers controleren en een ware epidemie van misdaad en diefstal heerst in stadswinkels — zo kritiek dat de verkoop van de Britse operaties — die zich juist aan het herstellen zijn — een onmiddellijke ondergang zou veroorzaken?

Ondanks een spectaculaire expansie in de afgelopen vijftien jaar is de waardevernietiging bij Walgreens episch te noemen. De marges en de rendabiliteit van het eigen vermogen zijn continu geërodeerd, zelfs met een financiële hefboom die in die periode vervijfvoudigde.

Slecht geïntegreerde overnames, buitensporige schulden en ondoordachte aandeleninkopen (14 miljard USD uitgegeven tussen 2017 en 2019, tegen koersen die zeven keer hoger lagen dan de huidige): het bedrijf beging zowat alle mogelijke fouten.

Dit alles zonder zelfs de felle concurrentie van CVS, Amazon en de e-commerce in het algemeen te noemen.