Grainger verkoopt alle mogelijke producten die nodig zijn voor MRO (maintenance, repair, operations), en wel via twee hoofdsegmenten. Het eerste, de High-Touch Solutions, is de motor van de groep en draagt bij aan 80 % van de omzet en 89 % van de ebitT. Het tweede segment, Endless Assortment, is kleiner (18,3 % van de omzet) en minder winstgevend (10,5 % van de ebit).

De geografische verdeling is vrij duidelijk: de Verenigde Staten vertegenwoordigen 80,9 % van de verkopen, gevolgd door Japan met 11,3 %. De groep is ook aanwezig in andere landen, voornamelijk Canada en het Verenigd Koninkrijk.

De Amazon van de klussen

Het segment High-Touch Solutions is dat van het moedermerk, Grainger. Achter deze zeer marketinggerichte naam schuilt een aanbod van producten en diensten gericht op bedrijven en organisaties van een bepaalde omvang. De groep is de leider in Noord-Amerika met 7 % van een markt die 165 miljard dollar waard is.

Grainger heeft kunnen profiteren van zijn vermogen om een voorraadbeheeroplossing aan te bieden met een assortiment van meer dan 30 miljoen producten, gedistribueerd via zijn netwerk van 35 distributiecentra. Het bedrijf is in zekere zin de Amazon van de klussen. Niet minder dan 75 % van de verkoop loopt via digitale kanalen: website (36 %), B2B-software (21 %) en KeepStock (18 %), de specifieke software van Grainger.

De distributeur heeft daardoor het aantal filialen drastisch kunnen verminderen (-40 % ten opzichte van de piek). Ze vertegenwoordigen nu slechts 8 % van de bestellingen.

De andere divisie, Endless Assortment, wordt bediend door dochteronderneming Zoro en het Japanse bedrijf MonotaRO, waarvan de groep in 2009 een belang van 50,5 % verwierf. Het aanbod lijkt op dat van het moederbedrijf maar is 100 % digitaal en gericht op kleinere klanten die geen behoefte hebben aan een even complexe operationele opvolging als de anderen.

De overige activiteiten omvatten voornamelijk die van het bedrijf Cromwell in het Verenigd Koninkrijk, dat in 2015 voor 482 miljoen dollar werd overgenomen, en de groep heeft ook een verzekeringsmaatschappij.

De groep heeft echter ook tegenslagen gekend. In 2020 deed Grainger afstand van Fabory Group, dat negen jaar eerder was overgenomen met het oog op uitbreiding in Europa. De formule heeft uiteindelijk nooit echt aangeslagen.

Zoals blijkt uit de klantenspreiding richt Grainger zich voornamelijk op de industrie, de overheid, de tertiaire sector, de bouw en de distributie.

De cliënteel van W.W. Grainger is divers

Een noodzakelijke transformatie

W.W. Grainger realiseerde in 2022 een omzet van 15,3 miljard dollar. De gemiddelde jaarlijkse groei bedroeg 9,9 % over de laatste drie boekjaren. De operationele marge stond onder druk tussen 2014 en 2021. Dit was te wijten aan verhoogde concurrentie, die een deflatoire invloed had op de prijzen. De concurrentie werd aangewakkerd door de ontwikkeling van de online verkoop, die steeg van 35 % in 2010 naar 65 % in 2017. Aanpassing was noodzakelijk: digitalisering, margeaanpassing, automatisering van distributiecentra, enz.

Deze maatregelen hebben hun vruchten afgeworpen: de ratio capex/omzet daalde van 3,9 % in 2014 naar 1,7 % in 2022. In datzelfde jaar bereikte Grainger een operationele marge van 14,4 %, het hoogste niveau in 10 jaar.

Ondanks de uitdagingen van de digitale transformatie en de magere tijden is het Grainger gelukt om 51 jaar op rij een gestage groei van zijn dividenden te handhaven. In 2022 keerde de distributeur in totaal 949 miljoen dollar uit aan zijn aandeelhouders via dividenden en aandeleninkopen. Bovendien groeide de nettowinst per aandeel met een gemiddeld jaarlijks percentage van 19,7 % over de laatste drie jaar, twee keer zo snel als de omzet. Dit is nog een bewijs dat het bedrijf zijn transformatie succesvol heeft doorgevoerd.

Als dividend king is Grainger zich ervan bewust dat het uitblijven van een jaarlijkse dividendverhoging een negatieve invloed kan hebben op zijn aandelenkoers.

De langetermijnschuld van het bedrijf bedraagt in 2023 zo’n 2,3 miljard dollar en loopt tot 2046. De schuld is gelijk aan het eigen vermogen. Hoewel de ratio hoger is dan het gemiddelde in zijn sector, lijkt dit geen grote problemen voor het bedrijf te voorspellen.

Om de interesse van de verstandige belegger te wekken, gebruikt Grainger 87,1 % van zijn operationele kasstroom om dividenden en aandeleninkopen te financieren. Deze strategie is de norm voor een volwassen bedrijf met een gemiddelde reële jaarlijkse omzetgroei van 4 tot 5 %.

W.W. Grainger heeft zich weten te handhaven als leider in de Noord-Amerikaanse distributie. Geconfronteerd met de opkomst van Amazon Business en de e-commerce heeft de groep zijn strategie met succes aangepast. Het merk profiteert van zijn sterke reputatie in het industriële landschap om sterke banden met zijn klanten te onderhouden en blijft groeiende rendementen bieden aan zijn aandeelhouders.