W-SCOPE KOREA CO., LTD. sluit een MOU met betrekking tot "Overeenkomst over gezamenlijke ontwikkeling van ionenwisselaarmembranen voor lithiumproductie, etc." met POSCO Holdings in de WSK 1st Factory. Hierna zal WSK zijn samenwerking versterken bij het opbouwen van een stabiele toeleveringsketen voor ionenuitwisselingsmembranen (elektrodialysemembranen) en aanverwante onderdelen, die kernmaterialen zijn voor de lithiumhydroxidefabriek van POSCO HD. Nadat POSCO HD dit MOU heeft gesloten, zullen de aangesloten bedrijven van POSCO HD het volume per locatie invullen, en met elk aangesloten bedrijf blijven samenwerken door middel van leveringsovereenkomsten voor de lange termijn die afzonderlijk zullen worden gesloten.

Dit MOU omvat ook plannen om de samenwerking uit te breiden naar de ontwikkeling van materialen en onderdelen voor het recyclen van bijproducten die ontstaan tijdens het fabricageproces van secundaire batterijmaterialen. WSK ontwikkelt sinds 2013 ionenuitwisselingsmembranen die een groot groeipotentieel op de markt hebben. Op basis van de opgebouwde knowhow zijn de twee bedrijven vanaf 2021 begonnen met de gezamenlijke ontwikkeling van milieuvriendelijke producten die gebruik maken van ionenuitwisselingsmembranen (elektrodalyse membranen) die de kern vormen van het lithiumhydroxideproductieproces.

Het is de bedoeling dat het product vanaf 2024 in gebruik wordt genomen in de lithiumproductiefabrieken van POSCO HD-filialen.