Vontobel heeft Georg Schubiger en Christel Rendu de Lint benoemd als co-CEO's, met ingang van 1 januari 2024, onder voorbehoud van goedkeuring door de regelgevende instanties. Het bedrijf had al aangekondigd dat de huidige CEO, Zeno Staub, zal aftreden op de volgende algemene vergadering van aandeelhouders op 9 april 2024. Schubiger en Rendu de Lint behouden hun huidige functies van hoofd vermogensbeheer en hoofd beleggingen.

Schubiger zal ook toetreden tot het directiecomité van Vontobel Holding, waar Rendu de Lint al lid van is. Rendu de Lint is sinds januari hoofd beleggingen. Ze kwam in 2021 over van UBP, waar ze een vastrentende boutique leidde met $20 miljard aan activa.

Schubiger is sinds 2012 hoofd vermogensbeheer, toen hij in dienst kwam van Danske Bank. In 2021 besprak hij zijn studententijd en de organische groeistrategie van Vontobel met Citywire.