Vongroup Limited heeft de winstresultaten gemeld voor het hele jaar dat eindigde op 30 april 2022. Voor het hele jaar rapporteerde de onderneming een omzet van 193,23 miljoen HKD, vergeleken met 110,69 miljoen HKD een jaar geleden. De netto-inkomsten bedroegen HKD 20,04 miljoen, vergeleken met HKD 20,24 miljoen een jaar geleden. De gewone winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg HKD 0,0898 vergeleken met HKD 0,1053 een jaar geleden. De verwaterde winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg HKD 0,0898 tegen HKD 0,1053 een jaar geleden.