De raad van bestuur van Vongroup Limited heeft aangekondigd dat Po In San met ingang van 30 juli 2023 is benoemd tot bedrijfssecretaris en gemachtigd vertegenwoordiger van het bedrijf in plaats van Tsui Siu Hung Raymond. Mevrouw Po is een gecertificeerd openbaar accountant onder de Professional Accountants Ordinance, en heeft 6 jaar ervaring in boekhouding, audit en bedrijfsfinanciën.