Vongroup Limited heeft een niet-geauditeerde geconsolideerde winstverwachting gegeven voor het jaar eindigend op 30 april 2019. Voor het jaar verwacht de onderneming dat de Groep een daling van de winst voor het jaar zal boeken in haar jaarresultaten voor het jaar eindigend op 30 april 2019 (de "Jaarresultaten") in vergelijking met de winst die werd geboekt voor het voorgaande jaar, voornamelijk te wijten aan de niet-gerealiseerde winst die voortvloeit uit de verandering in de reële waarde van de portefeuille van vastgoedbeleggingen die dit jaar een lagere winst is (ongeveer HKD 15 miljoen winst) dan vorig jaar (ongeveer HKD 36 miljoen winst). De daling van de winst voor het jaar, die winstwaarschuwing en Voorkennis vormt, verwacht de Groep ook een stijging van de inkomsten voor het jaar, voortdurende ommekeer tijdens het jaar eindigend op 30 april 2018, en een daling van de totale gerealiseerde en niet-gerealiseerde inkomsten voor het jaar. De daling van de totale gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten voor het jaar, in vergelijking met vorig jaar, is voornamelijk te wijten aan wijzigingen in de reële waarde van financiële activa tegen reële waarde met verwerking van niet-gerealiseerde resultaten, en die posten zijn die niet zullen worden geherclassificeerd naar winst of verlies, ingevolge de recente toepassing van Hong Kong Financial Reporting Standard 9 (een vermindering van die reële waarde met ongeveer HKD 17 miljoen). De niet-gerealiseerde waardeveranderingen waarnaar in deze aankondiging wordt verwezen, zijn niet-geldelijke posten en hebben geen invloed op de dagelijkse activiteiten en kasstroom van de Groep.