Vongroup Limited heeft een omzetindicatie gegeven voor de zes maanden en het jaar eindigend op 30 april 2021. Het management verwacht dat de Groep in de zes maanden eindigend op 30 april 2021 een geschatte opbrengst zal realiseren (vóór weerspiegeling van wijzigingen in de reële waarde van vastgoedbeleggingen) die vergelijkbaar is met of hoger is dan die voor de zes maanden eindigend op 31 oktober 2020, wat een geschatte opbrengst betekent van ongeveer HKD 100 miljoen voor het jaar eindigend op 30 april 2021 (vóór weerspiegeling van wijzigingen in de reële waarde van vastgoedbeleggingen).