Overzicht

● Het bedrijf heeft sterke fundamenten. Meer dan 70% van de bedrijven heeft een lagere mix van groei, winstgevendheid, schuldenlast en zichtbaarheid.

● Het bedrijf heeft een aantrekkelijke fundamentele positie vanuit een kortetermijnbeleggingsperspectief.

● De Refinitiv-ESG-score van het bedrijf, gebaseerd op een rangschikking van het bedrijf ten opzichte van zijn sector, ziet er bijzonder goed uit.


Sterke punten

● De onderneming profiteert van een zeer solide financiële positie gezien haar netto kaspositie en marges.

● Het bedrijf behoort tot de meest aantrekkelijke in de markt wat betreft de waardering op basis van winstmultiples.

● Het bedrijf is een van de laagst gewaardeerde bedrijven. De verhouding "ondernemingswaarde op omzet" is 0.06 voor het boekjaar 2023.

● Het bedrijf lijkt ondergewaardeerd gelet op de boekhoudkundige waarde van zijn nettoactief.

● Gezien de positieve kasstromen die de activiteiten van het bedrijf genereren, is het waarderingsniveau van het bedrijf een troef.

● Het bedrijf behoort tot de rendementsbedrijven met een relatief hoog verwacht dividend.

● Analisten zijn duidelijk optimistisch over de omzetverwachtingen en hebben onlangs hun schattingen naar boven bijgesteld wat betreft de bedrijfstrends.

● Het gemiddelde koersdoel van de analisten die het aandeel volgen is relatief ver weg en impliceert een aanzienlijk potentieel voor waardevermeerdering.

● Historisch gezien heeft de groep beter dan verwachte cijfers gepubliceerd.


Zwakke punten

● Het gemiddelde koersdoel van de analisten die dit dossier volgen, is de afgelopen vier maanden aanzienlijk naar beneden bijgesteld.

● In de afgelopen twaalf maanden is de analistenconsensus aanzienlijk neerwaarts bijgesteld.

● De koersdoelen van de analisten die het aandeel volgen, verschillen aanzienlijk. Dit betekent dat de onderneming en haar activiteiten moeilijk te beoordelen zijn.