In het Verenigd Koninkrijk, net als elders in Europa, zijn de kosten voor installatie en onderhoud van netwerken geëxplodeerd, terwijl het datavolume via die netwerken is toegenomen. Echter, in absolute waarde, dat wil zeggen gecorrigeerd voor inflatie, zijn de kosten van abonnementen met 20 % gedaald over het afgelopen decennium.

De uitrol van 5G op het continent heeft al 60 miljard EUR gekost, een zevende van het totale bedrag dat nodig is om het hele grondgebied te dekken. Zonder een duidelijke versnelling van de consolidatie, met schaalvoordelen en prijsverhogingen als gevolg, is het moeilijk te zien hoe operators dergelijke investeringen rendabel kunnen maken.

De regulator, helaas, ziet dit anders. Vodafone wordt momenteel aangepakt door de CMA - de Britse mededingingsautoriteit - in het kader van zijn fusie met Three. De deal, die de tweede nationale operator met 30 % marktaandeel zou creëren, net achter BT, staat dus ter discussie.

In tegenstelling tot de Verenigde Staten denkt de regulator in Europa eerst aan de koopkracht van consumenten voordat hij kijkt naar de economische levensvatbaarheid van bedrijven. Hoe lang is zo'n beleid houdbaar? We weten dat eerdere gevallen in de energiesector overal hebben geleid tot economische catastrofes.

Vodafone kan zich hier geen fouten veroorloven. Gedwongen gereorganiseerd door Margherita Della Valle, focust de operator zich juist op zijn meest winstgevende grote markten - het Verenigd Koninkrijk en Duitsland - na de verkoop van zijn dochterondernemingen in Spanje en Italië voor 13 miljard EUR.

Dat kapitaal zal worden gebruikt om een aandeleninkoopplan van 4 miljard EUR te financieren - wat op papier perfect zinvol is. Echter, dit zal de halvering van het dividend vanaf dit jaar niet voorkomen.