Vodacom Group Limited kondigt aan dat voor de zes maanden eindigend op 30 september 2023 een tussentijds brutodividend van 305 cent per gewoon aandeel is vastgesteld, betaalbaar op 4 december 2023 aan aandeelhouders die op 1 december 2023 bij sluiting van de handel in het register zijn ingeschreven. De aandelen worden ex-dividend verhandeld vanaf 29 november 2023.