Vital Metals Limited kondigt een aanzienlijke verhoging aan van de schatting van de minerale bron voor haar Tardiff Upper Zone Deposit ("Tardiff"), die deel uitmaakt van het Nechalacho Rare Earth Project ("Nechalacho" of het "Project"), 100 kilometer ten zuidoosten van Yellowknife in de Canadese Northwest Territories. Vital heeft het MRE bijgewerkt met de verwerking van 4.483 meter boringen uit 66 gaten die in de boorseizoenen 2021 en 2022 zijn geboord. De totale MRE-tonnage (in alle classificaties) is met ongeveer 26% gestegen, met een lichte daling van de TREO-kwaliteit van ongeveer 4%. De Onderneming heeft een 100% belang in de mineralen op de mijnbouwleases in Nechalacho tussen de oppervlaktetopografie en de dieptelimiet van 150 meter boven zeeniveau ("ASL"), of ongeveer 90 meter onder het oppervlak, bekend als de Bovenste Zone. Het materiaal onder 150 meter boven zeeniveau wordt de Basal Zone genoemd en is in handen van de oorspronkelijke eigenaar, Avalon Advanced Minerals Inc. ("Avalon"). De Tardiff Upper Zone Deposit bevindt zich nabij de top van een gelaagde nefelien-syenietintrusie, die deel uitmaakt van een anorogene alkalische granitoïde intrusie. De TREO-mineralen worden aangetroffen in hydrothermisch veranderd nefelien-syeniet en komen voornamelijk voor in de mineralen bastnaesiet, synchysiet, parisiet, fergusoniet, samarskiet, allaniet en monaziet. Tardiff is ongeveer 2 km lang en de bovengrens van het MRE is bedekt met glaciale kuil die varieert van het oppervlak tot 10 meter diepte. Voor alle boringen in Tardiff zijn diamantkernboringen met een PQ-, NQ- en HQ-diameter uitgevoerd met behulp van een draadlijn. Een beperkt aantal gerichte boringen werd door Avalon verricht voor geotechnische doeleinden. Rock Quality Designation ("RQD") logging werd uitgevoerd op alle boorgaten vanaf 2009. Door het zeer beperkte verweringsprofiel
en de semi-massieve aard van de mineralisatie was de kernrecovery over het algemeen uitstekend.