Visaka Industries Limited heeft op haar bestuursvergadering van 19 mei 2023 een slotdividend van INR 0,60 per aandeel (d.w.z. 30%) aanbevolen op aandelen van INR 2/- elk die volledig zijn volgestort voor het jaar eindigend op 31 maart 2023, onder voorbehoud van goedkeuring door de aandeelhouders op de komende 41e jaarlijkse algemene vergadering van de onderneming die gepland staat op vrijdag 7 juli 2023. Ingevolge Regulation 42 van de SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, de sluiting van het Ledenregister en de Aandelenoverdrachtboeken van de Vennootschap goedgekeurd van vrijdag 16 juni 2023 tot dinsdag 20 juni 2023 (beide dagen inbegrepen) voor de registratie van de Leden van de Vennootschap ten behoeve van de betaling van het dividend en de AVA voor het boekjaar eindigend op 31 maart 2023.