Virtus Investment Partners, Inc. heeft aangekondigd dat de Raad van Bestuur voor het vierde kwartaal van 2023 een driemaandelijks dividend in contanten van $1,90 per gewoon aandeel heeft vastgesteld. Het kwartaaldividend van $1,90 per aandeel is gelijk aan het dividend dat over het vorige kwartaal werd uitgekeerd en betekent een stijging van 15% ten opzichte van het kwartaaldividend dat vorig jaar over hetzelfde kwartaal werd uitgekeerd. Het dividend zal op 15 februari 2024 worden uitbetaald aan aandeelhouders die op 31 januari 2024 aan het einde van de handelsdag als zodanig staan geregistreerd.

Toekomstige declaraties van dividenden moeten door de Raad van Bestuur worden goedgekeurd.