Virtual Mind Holding Company Limited heeft een niet-gecontroleerde geconsolideerde winstverwachting gegeven voor het jaar dat eindigt op 31 december 2022. Voor dat jaar wordt verwacht dat de Groep een stijging van niet minder dan 30% van het verlies toerekenbaar aan eigenaars van de Vennootschap zal boeken.