The Virtu Financial, Inc. heeft een driemaandelijks dividend in contanten van $0,24 per aandeel aangekondigd. Dit dividend is betaalbaar op 15 december 2023 aan aandeelhouders die op 1 december 2023 in het aandelenregister zijn ingeschreven.