Vietnam National Reinsurance Corporation heeft de winstresultaten bekendgemaakt voor het halfjaar dat eindigde op 30 juni 2020. Voor het halfjaar kondigde de maatschappij aan dat de totale inkomsten VND 872.949,849 miljoen bedroegen, tegen VND 664.525,137 miljoen een jaar geleden. Het bedrijfsresultaat bedroeg VND 123.702,556 miljoen, tegen VND 129.326,176 miljoen een jaar geleden. De netto-inkomsten bedroegen VND 119.518,902 miljoen tegen VND 132.458,437 miljoen een jaar geleden. De gewone winst per aandeel bedroeg VND 870 tegen VND 981 een jaar geleden.