Vicore Pharma Holding AB (publ) heeft de Benoemingscommissie benoemd voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van 2024. De drie grootste aandeelhouders per 31 augustus 2023 zijn elk benoemd tot lid van de Benoemingscommissie, in overeenstemming met het besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 11 mei 2021. De Benoemingscommissie bestaat uit Staffan Lindstrand, aangesteld door HealthCap VII L.P., Jan Särlvik, aangesteld door het Vierde Zweedse Nationale Pensioenfonds, en Ivo Staijen, aangesteld door HBM Healthcare Investments (Cayman) Ltd., aangesteld door HBM Healthcare Investments (Cayman) Ltd., lid van de Benoemingscommissie. De voorzitter van Vicore, Jacob Gunterberg, is ook lid en treedt op als voorzitter van het Comité.

De taak van de Benoemingscommissie is het voorbereiden en indienen van voorstellen voor het aantal bestuursleden dat door de AVA moet worden gekozen, de verkiezing van een voorzitter en andere leden van de raad, vergoedingen voor de raad, vergoeding voor commissiewerk, verkiezing van een voorzitter voor de AVA, verkiezing van accountants en honoraria van accountants, en voorstellen voor regels voor de benoeming van een benoemingscommissie voor de AVA 2025.