Vicore Pharma Holding AB (publ) heeft pijplijn-updates aangekondigd terwijl het bedrijf zich blijft richten op de ontwikkeling van C21 voor idiopathische longfibrose (IPF). De aangekondigde updates omvatten de bevestiging dat de ontwikkeling van het hoofdprogramma C21 voor IPF op schema ligt, met definitieve Fase 2a AIR-gegevens in de eerste helft van volgend jaar. Daarnaast vorderen de opstartactiviteiten voor de wereldwijde, dubbelblinde, placebogecontroleerde, 52 weken durende, Fase 2b ASPIRE-studie van C21 voor IPF, die naar verwachting in de eerste helft van 2024 van start zal gaan.

De ontwikkeling van de digitale therapie Almee vordert ook en de eerste resultaten van de COMPANION-studie voor angst in verband met longfibrose zullen naar verwachting in januari 2024 worden gerapporteerd. In zijn pijplijn in een vroeg stadium zal Vicore, als gevolg van een doorlopend herzieningsproces van de portefeuille om investeringen te focussen, de ontwikkeling stopzetten van het preklinische IMiD-programma, geïnhaleerde thalidomide voor IPF-hoest. De herziening zal naar verwachting ook de best mogelijke vervolgindicaties en ATRAG-moleculen voor verdere ontwikkeling selecteren, gezien de unieke kenmerken van dit upstream werkingsmechanisme dat weefselherstel stimuleert.