Vermilion Energy Inc. kondigt een dividend in contanten aan van CAD 0,12 per aandeel, betaalbaar op 15 juli 2024 aan alle aandeelhouders die op 28 juni 2024 in het aandelenregister zijn ingeschreven. Dit dividend is een in aanmerking komend dividend in de zin van de Income Tax Act (wet op de inkomstenbelasting).