Op 25 maart 2024 kondigde Verizon Communications Inc aan dat het een aandeelhoudersvoorstel heeft ontvangen van The Association of BellTel Retirees Inc, waarin het bedrijf wordt verzocht om een uitgebreid onafhankelijk onderzoek uit te voeren en uiterlijk in december 2024 een onafhankelijk rapport openbaar te maken waaruit blijkt dat het bedrijf alle potentiële bronnen van aansprakelijkheid in verband met met lood beklede kabels heeft beoordeeld, inclusief het uitgebreid in kaart brengen van de getroffen locaties en conclusies over de potentiële kosten van sanering, samen met de meest verantwoordelijke en kosteneffectieve manier om prioriteit te geven aan de sanering van locaties die een risico vormen voor de volksgezondheid. Daarnaast heeft het bedrijf de aandeelhouders aanbevolen om tegen het voorstel te stemmen op de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering die gepland staat voor 9 mei 2024.