Op 25 maart 2024 kondigde Verizon Communications Inc aan dat het een aandeelhoudersvoorstel heeft ontvangen van Thomas M Steed, waarin het bedrijf verzocht wordt om het terugvorderingsbeleid voor hogere directieleden van het bedrijf zodanig aan te passen dat gedrag, niet opzettelijk wangedrag, de toepassing van dat beleid in gang kan zetten, waarbij de Raad van Bestuur of het Human Resources Committee aan de aandeelhouders verslag uitbrengt van de resultaten van alle beraadslagingen over de vraag of compensatie die betaald, toegekend of toegekend is aan een hogere manager, geannuleerd of teruggevorderd moet worden.

Daarnaast heeft het bedrijf de aandeelhouders aanbevolen om tegen het voorstel te stemmen op de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering die gepland staat op 9 mei 2024.