Op 25 maart 2024 kondigde Verizon Communications Inc. aan dat het een aandeelhoudersvoorstel heeft ontvangen van American Family Association, waarin het bedrijf wordt verzocht een evaluatie uit te voeren en binnen het komende jaar een rapport uit te brengen, tegen redelijke kosten en met uitsluiting van eigendomsinformatie en openbaarmaking van alles wat een erkenning van lopende rechtszaken zou inhouden, waarin wordt geëvalueerd hoe het bedrijf risico's overziet met betrekking tot discriminatie van gebruikers of klanten op basis van hun ras, huidskleur, religie (inclusief religieuze opvattingen), geslacht, nationale afkomst of politieke opvattingen, en hoe dergelijke discriminatie gebruikers, klanten en andere personen beïnvloedt bij het uitoefenen van hun grondwettelijk beschermde burgerrechten. Daarnaast heeft het bedrijf de aandeelhouders aanbevolen om tegen het voorstel te stemmen op de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering die gepland staat op 9 mei 2024.