Op 9 april 2024 kondigde Trillium Asset Management LLC aan dat het een verklaring van vrijstelling van verzoek heeft ingediend bij de Securities and Exchange Commission, waarin het de aandeelhouders verzoekt om tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van 2024 te stemmen voor zijn voorstel met betrekking tot het in opdracht geven van, het toezicht houden op en het publiceren van een onafhankelijk onderzoek door derden waarin de impact op het bedrijf, de sector en de Amerikaanse democratie wordt onderzocht van het aannemen door het bedrijf van een beleid dat het gebruik van bedrijfs- of PAC-fondsen voor directe of indirecte bijdragen aan politieke kandidaten verbiedt.