Veranda Resort Public Company Limited heeft de winstresultaten bekendgemaakt voor het eerste kwartaal dat eindigde op 31 maart 2021. Voor het eerste kwartaal kondigde de onderneming aan dat de totale inkomsten THB 356.129 miljoen bedroegen, tegenover THB 511.987 miljoen een jaar geleden. Het bedrijfsverlies bedroeg THB 22.478 miljoen, tegenover een bedrijfsinkomen van THB 43.550 miljoen een jaar geleden. Het nettoverlies bedroeg THB 34.673 miljoen, tegen een netto-inkomen van THB 18.762 miljoen een jaar geleden. Het gewone verlies per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg THB 0,11, tegen een gewone winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten van THB 0,06 een jaar geleden.