Vanguard Global Multifactor Active ETF heeft een driemaandelijkse uitkering in contanten aangekondigd voor de periode eindigend op 31 maart 2022 van 21,560393 cent per eenheid.