Tijdens de vergadering van de raad van bestuur van Vanachai Group Public Company Limited op 7 november 2023 zijn de volgende besluiten genomen: Goedkeuring van de benoeming van Politiegeneraal Visanu Prasattongosoth als vervangend bestuurder, Onafhankelijk bestuurder en Lid van het Auditcomité voor Politiegeneraal Wichean Potephosree, met ingang van 7 november 2023. Goedkeuring van de benoeming van de heer Praphan Anaman tot plaatsvervangend directeur, Onafhankelijk directeur en lid van het Auditcomité voor de heer Nipon Wisityuthasart, met ingang van 7 november 2023.