Amsterdam/’s-Hertogenbosch, 23 januari 2024

Op 22 januari 2024 heeft Van Lanschot Kempen met succes € 100 miljoen aan PerpNC5.7 Additional Tier 1 (AT1) obligaties met een vaste coupon van 8,875% gelanceerd en geprijsd. De obligaties met ISIN XS2746119952 zullen worden genoteerd aan Euronext Amsterdam. De transactie was overschreven en de obligaties zijn verkocht aan een brede groep Europese institutionele beleggers.

Van Lanschot Kempen had Morgan Stanley gemandateerd voor het begeleiden van deze transactie.

De settlement van deze obligaties vindt naar verwachting plaats op maandag 29 januari 2024. Na voltooiing van de settlement van de obligaties, heeft Van Lanschot Kempen de intentie om haar bestaande AT1 obligaties met ISIN XS1892756682 vervroegd af te lossen. De eerste mogelijkheid tot het vervroegd aflossen is 1 april 2024.


Media Relations             
Maud van Gaal
T +31 20 354 45 85
mediarelations@vanlanschotkempen.com

Investor Relations         
Judith van Tol
T +31 20 354 45 90
investorrelations@vanlanschotkempen.com


Over Van Lanschot Kempen
Van Lanschot Kempen is een onafhankelijke, gespecialiseerde wealth manager, actief in private banking, investment management en investment banking. Ons doel is het behoud en de opbouw van vermogen, op een duurzame manier, zowel voor onze klanten als voor de samenleving waar we deel van uitmaken. Door onze langetermijnfocus creëren we positieve financiële en niet-financiële waarde. Van Lanschot Kempen, genoteerd aan Euronext Amsterdam, is de oudste onafhankelijke financiële instelling van Nederland met een geschiedenis die teruggaat tot 1737.

Zie voor meer informatie: vanlanschotkempen.com

Belangrijke juridische informatie en voorbehoud over uitspraken die een verwachting bevatten 
In dit persbericht kunnen verwachtingen en doelstellingen over toekomstige gebeurtenissen en ontwikkelingen zijn opgenomen. Deze verwachtingen en doelstellingen zijn gebaseerd op huidige inzichten, informatie en veronderstellingen van het management van Van Lanschot Kempen met betrekking tot bekende en onbekende risico's, ontwikkelingen en onzekerheden. Deze verwachtingen en doelstellingen betreffen geen vaststaande feiten en zijn onderhevig aan dergelijke risico's, ontwikkelingen en onzekerheden die vanwege hun aard buiten de macht liggen van Van Lanschot Kempen en haar management. Werkelijke resultaten, prestaties en omstandigheden kunnen aanzienlijk afwijken van deze verwachtingen en doelstellingen. 

Van Lanschot Kempen benadrukt dat verwachtingen die in dit persbericht zijn opgenomen enkel van kracht zijn op de specifieke data waarop deze zijn geuit en Van Lanschot Kempen aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor of verplichting tot het herzien of bijwerken van enige verwachting naar aanleiding van nieuwe informatie of enige andere verandering.

Dit persbericht is geen (uitnodiging tot het doen van een) aanbod tot het (ver)kopen of anderszins verkrijgen van of inschrijven op financiële instrumenten en is geen advies of aanbeveling om enige handeling te verrichten of na te laten.

Onderdelen van dit persbericht bevatten informatie over Van Lanschot Kempen NV in de zin van artikel 7 lid 1 tot en met 4 van EU Verordening 596/2014.

Met betrekking tot de effecten is een basisprospectus opgesteld. Deze zal naar verwachting  worden goedgekeurd door de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Het prospectus en andere informatie zullen worden gepubliceerd op, en kunnen vervolgens worden verkregen via: https://www.vanlanschotkempen.com/en-nl/about-us/investor-relations/debt-investors/library

Bijlage

  • Van Lanschot Kempen_persbericht_AT1 obligaties