Amsterdam/’s-Hertogenbosch, 22 januari 2024

Van Lanschot Kempen heeft vandaag aangekondigd dat het van plan is om €100 miljoen aan PerpNC5.7 Additional Tier 1 (AT1) obligaties uit te geven. De transactie zal in de nabije toekomst worden uitgevoerd, afhankelijk van marktomstandigheden. De obligaties zullen genoteerd worden aan Euronext Amsterdam. Van Lanschot Kempen heeft op dit moment AT1 obligaties met een eerste mogelijkheid tot aflossing op 1 april 2024.

Van Lanschot Kempen heeft Morgan Stanley gemandateerd voor het begeleiden van deze transactie.

Met deze aankondiging publiceert Van Lanschot Kempen aanvullende cijfers met betrekking tot de maximum distributable amounts (MDA) per 30 juni 2023 en 30 september 2023.

  Per 30 juni 2023
  CET1
(geconsolideerd)
Tier 1
(geconsolideerd)
Total capital
(geconsolideerd)
Maximum distributable amounts (MDA) drempel (%) 9,9% 12,0% 14,9%
Kapitaalratio’s (%) 21,6% 23,9% 27,4%
Risicogewogen activa (RWA) (€ miljoen) 4.274
MDA tot buffer (%) 11,7% 11,7% 11,7%
MDA tot buffer (€ miljoen) 500 500 500
       
  Per 30 september 2023
  CET1  (solo / geconsolideerd) Tier 1  (solo / geconsolideerd) Total capital   (solo / geconsolideerd)
Maximum distributable amounts (MDA) drempel (%) 10,2% / 10,8% 12,5% / 13,2% 15,5% / 16,5%
Kapitaalratio’s (%) 16,3% / 18,9% 18,2% / 21,1% 21,0% / 24,6%
Risicogewogen activa (RWA) (€ miljoen) 5.398 / 4.372
MDA tot buffer (%) 6,1% / 8,1% 5,7% / 7,9% 5,5% / 7,9%
MDA tot buffer (€ miljoen) 332 / 354 309 / 347 296 / 347

Media Relations
Maud van Gaal
T +31 20 354 45 85
mediarelations@vanlanschotkempen.com

Investor Relations
Judith van Tol
T +31 20 354 45 90
investorrelations@vanlanschotkempen.com

Over Van Lanschot Kempen
Van Lanschot Kempen is een onafhankelijke, gespecialiseerde wealth manager, actief in private banking, investment management en investment banking. Ons doel is het behoud en de opbouw van vermogen, op een duurzame manier, zowel voor onze klanten als voor de samenleving waar we deel van uitmaken. Door onze langetermijnfocus creëren we positieve financiële en niet-financiële waarde. Van Lanschot Kempen, genoteerd aan Euronext Amsterdam, is de oudste onafhankelijke financiële instelling van Nederland met een geschiedenis die teruggaat tot 1737.

Zie voor meer informatie: vanlanschotkempen.com

Belangrijke juridische informatie en voorbehoud over uitspraken die een verwachting bevatten 
In dit persbericht kunnen verwachtingen en doelstellingen over toekomstige gebeurtenissen en ontwikkelingen zijn opgenomen. Deze verwachtingen en doelstellingen zijn gebaseerd op huidige inzichten, informatie en veronderstellingen van het management van Van Lanschot Kempen met betrekking tot bekende en onbekende risico's, ontwikkelingen en onzekerheden. Deze verwachtingen en doelstellingen betreffen geen vaststaande feiten en zijn onderhevig aan dergelijke risico's, ontwikkelingen en onzekerheden die vanwege hun aard buiten de macht liggen van Van Lanschot Kempen en haar management. Werkelijke resultaten, prestaties en omstandigheden kunnen aanzienlijk afwijken van deze verwachtingen en doelstellingen. 

Van Lanschot Kempen benadrukt dat verwachtingen die in dit persbericht zijn opgenomen enkel van kracht zijn op de specifieke data waarop deze zijn geuit en Van Lanschot Kempen aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor of verplichting tot het herzien of bijwerken van enige verwachting naar aanleiding van nieuwe informatie of enige andere verandering.

Op de in dit persbericht opgenomen cijfers heeft geen accountantscontrole plaatsgevonden. Kleine verschillen in tabellen kunnen het gevolg zijn van afronding. Percentages zijn berekend op basis van niet-afgeronde cijfers.

Dit persbericht is geen (uitnodiging tot het doen van een) aanbod tot het (ver)kopen of anderszins verkrijgen van of inschrijven op financiële instrumenten en is geen advies of aanbeveling om enige handeling te verrichten of na te laten.

Onderdelen van dit persbericht bevatten informatie over Van Lanschot Kempen NV in de zin van artikel 7 lid 1 tot en met 4 van EU Verordening 596/2014.

Bijlage

  • Van Lanschot Kempen_persbericht_AT1 obligaties aankondiging