Overzicht

● Het bedrijf heeft een aantrekkelijke fundamentele positie vanuit een kortetermijnbeleggingsperspectief.

● Het bedrijf heeft volgens Refinitiv een goede ESG-score in vergelijking met zijn sector.


Sterke punten

● De winstvooruitzichten van het bedrijf voor de komende jaren zijn een belangrijke troef.

● Het aandeel wordt gewaardeerd op 2022 à 0.41 maal de omzet, ofwel een zeer aantrekkelijke waarderingsniveaus in vergelijking met andere beursgenoteerde ondernemingen.


Zwakke punten

● De marges die het bedrijf genereert zijn relatief laag.

● In de afgelopen 12 maanden is het momentum van de herzieningen van de winst grotendeels negatief geweest. Over het algemeen verwachten analisten nu dat de winstgevendheid lager zal zijn dan hun taxaties van een jaar geleden.

● In de afgelopen vier maanden is het gemiddelde koersdoel van de analisten aanzienlijk neerwaarts bijgesteld.

● De taxaties van de verschillende analisten die de zaak volgen zijn niet allemaal in overeenstemming met elkaar. De versnippering van de schattingen impliceert ofwel een gebrek aan zichtbaarheid in verband met de activiteit, ofwel uiteenlopende meningen.

● De richtkoersen van de analisten die deel uitmaken van de consensus verschillen aanzienlijk. Dit wijst op verschillende beoordelingen en/of moeilijkheden bij de waardering van het bedrijf.

● In het verleden heeft de Groep analisten vaak teleurgesteld door cijfers te publiceren die onder hun verwachtingen lagen.