De boeken van de aandelenoverdracht en het register van aandeelhouders van UOL Group Limited zullen op 3 mei 2024 om 17.00 uur worden gesloten voor het opmaken van dividendwarrants en het vaststellen van de rechten van aandeelhouders op het voorgestelde eerste en laatste belastingvrije (one-tier) dividend van 15,0 cent per gewoon aandeel en het speciale belastingvrije (one-tier) dividend van 15,0 cent per gewoon aandeel.0 cent per gewoon aandeel en het speciale, van belasting vrijgestelde (one-tier) dividend van 5,0 cent per gewoon aandeel voor het boekjaar dat eindigt op 31 december 2023 (het "FY2023 First & Final Dividend en Speciaal Dividend"), onder voorbehoud van goedkeuring door de aandeelhouders tijdens de Jaarlijkse Algemene Vergadering ("AVA"). Naar behoren ingevulde overdrachten ontvangen door de aandelenregistrar van de Vennootschap, Boardroom Corporate & Advisory Services Pte. Ltd., Harbourfront Avenue 1, Keppel Bay Tower, #14-03/07, Singapore 098632, tot 17.00 uur op 3 mei 2024 zal worden geregistreerd om de rechten van aandeelhouders op het Eerste & Slotdividend en het Speciaal Dividend over boekjaar FY2023 vast te stellen.

Met betrekking tot gewone aandelen in effectenrekeningen bij The Central Depository (Pte) Ltd. ("CDP"), zullen het Eerste & Slotdividend en het Speciaal Dividend voor FY2023 door de Vennootschap worden betaald aan CDP, die op haar beurt de dividendrechten aan de aandeelhouders zal uitkeren in overeenstemming met haar praktijk. Het eerste en slotdividend voor boekjaar 2013 en het speciale dividend zullen, indien goedgekeurd in de AvA, op 15 mei 2024 worden uitbetaald.