Uniti Group Inc. heeft aangekondigd dat de Raad van Bestuur een driemaandelijks dividend in contanten van $0,15 per aandeel heeft vastgesteld, betaalbaar op 28 juni 2024 aan
aandeelhouders die op 14 juni 2024 in het aandelenregister zijn ingeschreven.