De omzet van het bedrijf bereikte 99,8 miljard dollar, een stijging van bijna 8 miljard ten opzichte van het voorgaande jaar, en overtrof de verwachtingen van analisten die 99,2 miljard hadden voorspeld. De winst per aandeel werd beïnvloed door verschillende factoren: 0,74 dollar door de cyberaanval op Change Healthcare, 0,49 dollar voor onmiddellijke responsmaatregelen en 0,25 dollar voor operationele verstoringen, wat resulteerde in een nettoverlies van 1,53 dollar per aandeel voor het eerste kwartaal. Exclusief de verkoop van de Braziliaanse activiteiten en de responskosten, bedraagt de aangepaste winst 6,91 dollar per aandeel, inclusief de kosten gerelateerd aan de verstoringen. Deze resultaten weerspiegelen een algemene groei bij zowel Optum als UnitedHealthcare.

Het bedrijf heeft ook meer dan 6 miljard dollar aan vervroegde financieringen en renteloze leningen verstrekt aan zorgverleners in nood.

De herstelwerkzaamheden bij Change Healthcare vorderen goed, met voortdurende financiële steun aan zorgverleners. De totale impact van de cyberaanvallen wordt geschat op 0,74 dollar per aandeel voor het kwartaal, met een verwachte jaarlijkse impact van 1,15 tot 1,35 dollar. De directe responskosten, inclusief het herstel van Change Healthcare en de toegenomen zorguitgaven, kostten 0,49 dollar per aandeel in het kwartaal, en zullen naar verwachting uitkomen op 0,85 tot 0,95 dollar over het jaar. Deze kosten zijn opgenomen in de nettowinst en uitgesloten van de gecorrigeerde winst.

De verstoringen bij Change Healthcare hadden een impact van 0,25 dollar per aandeel in het eerste kwartaal, met een jaarprognose van 0,30 tot 0,40 dollar per aandeel. Deze kosten zijn inbegrepen in zowel de nettowinst als de gecorrigeerde winst.

De verkoop van de activiteiten in Brazilië resulteerde in een last van 7 miljard dollar, voornamelijk niet-contant, vanwege valutaomrekeningsverliezen.

Als gevolg hiervan zijn de winstverwachtingen voor 2024 bijgesteld naar 17,60-18,20 dollar per aandeel, inclusief de verkoop en de geschatte kosten van de cyberaanval. De vooruitzichten voor de aangepaste nettowinst blijven ongewijzigd, op 27,50-28,00 dollar per aandeel, exclusief de directe responskosten en de verkoop van Brazilië, maar inclusief de geschatte onderbrekingskosten voor Change Healthcare. Deze prognose ligt iets boven het analistengemiddelde van 27,52 dollar.