De raad van bestuur van United Breweries Limited heeft het volgende dividend aanbevolen voor het boekjaar dat eindigde op 31 maart 2024, onder voorbehoud van goedkeuring door de aandeelhouders van het bedrijf tijdens de komende AVA op 01 augustus 2024. Slotdividend van INR 10 per aandeel met een nominale waarde van INR 1 elk (1000%). Dienovereenkomstig zal het dividend, indien goedgekeurd door de aandeelhouders, worden uitbetaald op of vóór 30 augustus 2024.

Dienovereenkomstig zullen het register van leden en de overdrachtsboeken van aandelen gesloten zijn van 26 juli 2024 tot 01 augustus 2024 (beide dagen inbegrepen), om te bepalen of aandeelhouders in aanmerking komen voor uitbetaling van het dividend, indien goedgekeurd door de aandeelhouders tijdens de AVA.