Op 6 mei 2024 kondigde Unifiedpost Group SA aan dat het op 26 april 2024, in overeenstemming met artikel 7:130 van het Belgische Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, een verzoek heeft ontvangen van één van haar aandeelhouders, Alychlo NV, om Pieter Bourgeois, Els Degroote, Jürgen Ingels, Joris Van Der Gucht, en de ontslagen van de door de Vennootschap benoemde bestuursleden Stefan Yee, Michaël Kleindl te benoemen in de Raad van Bestuur van de Vennootschap op de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van 2024. Bovendien heeft het bedrijf de aandeelhouders aanbevolen om tegen alle door Alychlo NV voorgestelde resoluties te stemmen op de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering die gepland is voor 21 mei 2024.