(MT Newswires) -- Andrea Orcel, Chief Executive Officer van UniCredit, sprak in Londen exclusief met Francine Lacqua van Bloomberg. Orcel, die ooit aan het hoofd stond van de investeringsbank van UBS (UBS), is een van de meest prominente bankiers van de regio en heeft de afgelopen twee jaar zijn sector geëlektriseerd door te laten zien dat een krakkemikkig financieel conglomeraat zichzelf kan veranderen in een slanke, geldmakende machine. Orcel besprak zijn ervaringen met het transformeren van de bank, het schrappen van banen en mogelijke grensoverschrijdende fusies en overnames.

Video's van Bloomberg