Aandeelhouders van UniCredit stemden vrijdag voor een nieuw driejarig mandaat voor CEO Andrea Orcel en steunden het beloningsbeleid waardoor hij een van de best betaalde bankiers van Europa is.

Aandeelhouders die 68,8% van het kapitaal van de bank vertegenwoordigen woonden de vergadering bij, met de Amerikaanse vermogensbeheerder BlackRock en de Duitse verzekeraar Allianz als de twee grootste investeerders.

"Ik beschouw mijn positie niet als vanzelfsprekend. Ik zie het als iets dat je voortdurend moet verdienen," zei Orcel in schriftelijke opmerkingen aan aandeelhouders.

"We hebben de afgelopen drie jaar uitstekende vooruitgang geboekt, maar onze transformatie is nog niet ten einde ... We zullen onophoudelijk blijven verbeteren. Dit is de cultuur die ik tijdens mijn tweede termijn als CEO wil verspreiden over alle niveaus van onze groep," voegde hij eraan toe.

Orcel en de andere bestuurskandidaten die door de vertrekkende bestuurders van de bank naar voren zijn geschoven, kregen 91,5% van de stemmen, aldus UniCredit.

Aandeelhouders die 88% van het stemgerechtigde aandelenkapitaal op de vergadering vertegenwoordigen, steunden UniCredits beloningsbeleid voor 2024, dat kritiek had gekregen van de toonaangevende volmachtadviseur Glass Lewis.

Na een verzoek om opheldering aan de Europese Bankautoriteit over hoe de prijs moet worden berekend van de aandelen die worden toegekend als onderdeel van de beloningspakketten voor de 800 zogenaamde belangrijke risiconemers van de bank, heeft UniCredit de vaste beloning van de CEO verhoogd met 10,8%, uit te betalen in aandelen.

Het vaste salaris bedraagt nu 3,6 miljoen euro, terwijl het totale doelloon 8,6 miljoen euro bedraagt in plaats van 7,5 miljoen euro en het maximumloon, dat van toepassing is als de doelen worden overtroffen, kan oplopen tot 10,8 miljoen euro.

Als voormalig investeringsbankier heeft Orcel ingezet op een buitenproportionele cashback naar beleggers als de manier om de aandelenkoers van UniCredit op te krikken, die bijna een korting ten opzichte van de boekwaarde heeft gesloten die 70% bedroeg toen de CEO in 2021 het roer overnam.

Orcel, Europa's meest ervaren bankdealer, heeft tot nu toe grote deals vermeden en gezegd dat hij alleen in actie zou komen als hij het huidige aandeelhoudersrendement kan behouden en tegelijkertijd de winstgevendheid met minstens 10% kan verhogen. (Verslaggeving door Valentina Za; bewerking door David Evans)