UIL Co, Ltd. heeft de winstresultaten bekendgemaakt voor het hele jaar dat eindigde op 31 december 2021. Voor het volledige jaar rapporteerde de onderneming een omzet van 5.808,53 miljoen KRW, tegen 6.695,07 miljoen KRW een jaar geleden. Het nettoverlies bedroeg 16.368,77 miljoen KRW, vergeleken met 10.768,53 miljoen KRW een jaar geleden. Het gewone verlies per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg KRW 731, vergeleken met KRW 515 een jaar geleden. Het gewone verlies per aandeel bedroeg KRW 780, vergeleken met KRW 513 een jaar geleden.