Op 15 maart 2024 kondigde Uber Technologies, Inc aan dat het een aandeelhoudersvoorstel heeft ontvangen van Achmea Investment Management, met het verzoek aan de Raad van Bestuur om een onafhankelijke derde partij opdracht te geven voor een audit naar de gezondheid en veiligheid van chauffeurs, waarin de effecten van de prestatiemaatstaven, het beleid en de procedures van Uber op de gezondheid en veiligheid van chauffeurs in alle markten worden geëvalueerd. Daarnaast drong het Bedrijf er bij de aandeelhouders op aan om tegen het aandeelhoudersvoorstel te stemmen op de jaarlijkse algemene vergadering van het Bedrijf die gepland staat voor 6 mei 2024.